سفارش تبلیغ
صبا ویژن

به نام او که زندگی بااوست

خدایا امشب می خواهم باتو به گونه ای دیگر سخن بگویم امشب می خواهم تفسیر دلم را که تو بیشتر می دانی برایت بگویم می دانم که از هرکس اگاه تری به خودم

اسمان امشب رنگ وبوی دیگری دارد دلم من هم تفسیر دیگری دارد لبخند زندگی برایم معنا ی دیگری یافته است ماه هاست که اینگونه ام به چه می اندیشم نمی دانم

یعنی نمی دانم باید درخاطرم چه باشد خدایا ازتو عشق می خواهم عشق حقیقی ان هم فقط عشق تو

خدا یا خالیم کن از هرچه که مرا ازتو دور می کند از هر تعلقی که بین من وتو فاصله می اندازد از هرچه که تو نمی پسندی

خدایا می دانم که می دانی تفسیر عشق را فقط با تو می فهمم شنیده ام که تو عاشقی ومن معشوق تویی که همواره در پی من میایی اما من دریغا که هنوز عشق حقیقی تو را درک نکردم من باید عاشق باشم من باید در پی کوی تو باشم

خدایا تهی کن مرا از عشق های زمینی از دوست داشتن های بی معنا می دانم زندگی با همین دوست داشتنی ها برای انسان پا برجاست اما من عشق تو رامی خواهم خدایا تویی که از هرکس به من نزدیک تری تویی که می دانی دردم از چیست

می خواهم اعتراف کنم در مقابل تو وامام زمانم

منم فردی که خود را سرباز امام زمانم می دانم

خدایا منم که خود را مرید تو می دانم

اما نه هنوز لایق سربازیم ونه حتی شایسته ام برای معشوق شدن خدا

خدایا بی پرده سخن گفتم ومی گویم

فقط در کنار تو ارام می گیرم
تاریخ : دوشنبه 94/8/11 | 9:18 عصر | نویسنده : تنها خدا | نظر

به نام حضرت دوست که هرچه داریم ازاوست

گاهی که دل می گیرد شاید کوچکترین چیز بتواند اوضاع را تغییر دهد گاه وجود یک انسان گاه یک کلمه .....

به گذر عمر که می نگرم می بینم درکنار همه ناراحتی ها خوشی هایی هم داشته ام نعمت هایی داشته ام که شاید ارزو انسانی باشد امشب یاد حرف خواهرم افتادم که می گفت همیشه از بد بدتر هم هست راست می گفت پس نباید ناشکری کرد گاهی که دل می گیرد تنها گریه ان را ارام می کندهمیشه به خدا گفته ام:

خدایا من تورا دوست دارم واگربه خاطر مسئله ای اشک می ریزم به حساب ناشکری ام نگذار می دانم که می دانی این گونه ارام می گیرم  می دانم که می دانی تنها تورادارم پس چرا بخواهم تورا ناراحت کنم خدای خوبم گاهی فکرمیکنم نکند خطایی کرده باشم که تورا ازمن آزرده کرده باشد به خاطر همه ی ان کارها به درگاه بی نیازت توبه می کنم

خواهر بزرگترم درست می گوید این ها امتحان است تو زمانی قبول میشوی که امتحانت را انگونه که خدا خواسته قبول شوی نه انگونه که دیگران یاخودت می خواهند. مادرم هم می گوید خداهمیشه تا لب پرتگاه می برد اما انسان را هول نمی دهد.خدایا من ازتوسپاسگزارم چون حضورت راهمیشه درکنارم حس کرده ام

خدایا شکرت
تاریخ : شنبه 94/5/3 | 12:14 صبح | نویسنده : تنها خدا | نظر

به نام دوگل بهشت یکی عشق ودیگری سرنوشت

پس دوستت دارم ازطلوع عشق تاغروب سرنوشت

باعشق تقدیم به بهترین نعمت وهدیه زندگیم

تقدیم به کسی که امیدم بعد از خدابه اوست

فردایی درانتظارم است فردایی که توبرایم ساختی فردایی که تو درکنارم باشی مطمئنافردایی خوب است دیروز وامروزم خوب بود چون تودرکنارم بودی فردایم هم خوب خواهد بود چون تو درکنارم خواهی بود زندگی می کنم باعشق وامید به تو

سپیده دم طلوع می کند تامن تورا ببینم شاید گاه تورا آزرده خاطر کرده باشم اما دوستت داشتم احساس بی توبودن احساس هیچ بودن من است وقتی تو هستی دنیا باتمام سختی هایش برایم شیرین است اما انگار روزگار باتو خوب نبوده من تقاص تورا ازاین روزگار میگیرم

تودرکنارم باش من انگار همه چیز دارم هیچگاه بوسه های شیرینت راکه برپیشانیم زدی فراموش نخواهم کرد هیچگاه خوبی های رافراموش نخواهم کرد فقط مرا به خاطر کوتاهی هایم ببخش

دوستت دارم مادرم
تاریخ : دوشنبه 94/4/29 | 3:43 عصر | نویسنده : تنها خدا | نظر

هوالمعشوق

پروردگاراآرامش راهمچون دانه های برف آرام وبی صدا به سرزمین قلب کسانی که برایم عزیزند بباران.آمین

روزها درحال سپری شدن هستند ومن هم در گذر این زمان حرکت می کن م این همان عمر من است که گاهی شاید عزیزباشد.  خواهرم حرف عجیبی گفت ((نمی دانم یک سال که می گذرد به عمرم یک سال اضافه میشود یاازعمرم کاسته می شود))اما دارد می گذرد چه خوب وچه بد

روزگار با همه ی سختی ها وشیرینی هایش می گذردگاهی آنقدر دلتنگ می شوی که دیگر زمین وزمان برایت مهم نیستند فقط به دنبال بهانه ای می گردی که دلتنگیت را پایان بخشی گاهی نمی دانی دلیل دلتنگیت کیست اما می خواهی بالاخره آن را پایان بخشی چون بار سنگینی که  روی قلب مرکز احساسات انسان می گذارددرداور است این دلتنگی باید به آرامشی برساند آرامشی از جنس نزدیکی به خدا

اما وقتی خدا را داری دلتنگیت کمتر وگاهی محو می شود

وقتی سر سجاده ی معشوق می نشینم می خواهم ازهمه چیز بگذرم تا بیشتر با اوباشم گاهی دل کندنم سخت میشود درقنوت نمازم ازاو می خواهم ((بگیردازمن همه ی انچه راکه اوراازمن می گیرد))

این روزها ازهمان روزهای دلتنگیم است روزهایی که نمی دانم دلتنگیم بهانه اش چیست اری دلم گرفته
تاریخ : یکشنبه 94/4/28 | 3:27 عصر | نویسنده : تنها خدا | نظر


  • paper | سبزک | تبلیغات متنی